PROGRAM COVID - SPORT

Národní sportovní agentura představila konkrétní parametry výzvy programu COVID – Sport. V pondělí 15.6. ve 13:00 spustila přijímání žádostí od sportovních organizací, kterým rozdělí 1 miliardu korun. Žadatelé by měli získat finance, pokud splní podmínky, v rozmezí 3 – 4 týdnů. Program schválila Vláda ČR 1. června 2020.

Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení 
Podpora je určena pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení dle bodu 1.3, která je postižena negativními dopady v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené. 

Oblast podpory B – organizace sportovních akcí
 Podpora je určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci dle bodu 1.4, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení 
Podpora je určena pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení dle bodu 1.3 i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

Odkaz na stránky žádosti: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

Zdroj: Národní sportovní agentura - https://www.agenturasport.cz/