NABÍDKA
SPORTU V OKOLÍ

vyberte si kde sportovat

VÝZNAMNÉ
SPORTOVNÍ AKCE

navštivte top sportovní akce

NAŠI ÚSPĚŠNÍ
SPORTOVCI

poznejte významné sportovce

Karlovarská krajská organizace ČUS

Poskytujeme servis ekonomického a administrativního charakteru pro všechny krajské sportovní svazy a prostřednictvím okresních sportovních unií rovněž pro všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Naším cílem je podporovat sport v Karlovarském kraji na všech úrovních, zejména pak sport pro širokou veřejnost tak, aby se stal součástí každodenního zdravého životního stylu.


 • NOVÁ ORDINACE SPORTOVNÍHO LÉKAŘE V KARLOVÝCH VARECH

  Po dlouhé době se podařilo zajistit provoz ordinace sportovního lékaře, která v Karlovarském kraji chyběla.
  Sportovci již nemusí dojíždětdo jiných regionů kvůli vyšetření. 

  Od března 2023 bude ordinace k dispozici veřejnosti, od 20. 2. 2023 je možné se přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách Karlovarské krajské nemocnice.

  Přihlášení a více informací najdete na: https://nemkv.cz/ambulance-telovychovneho-lekare

  Ambulance nabídne preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem, zátěžovou spiroergometrii, klidové a zátěžové EKG pro sportovce všem výkonnostních a věkových kategorií.

  Ambulanci najdete v prostorách tréninkové haly KV Areny v Karlových Varech.

  20. 2. 2023 | Rubrika: Aktuálně

 • NOMINAČNÍ FORMULÁŘE DO ANKETY SPORTOVEC KRAJE ZA ROK 2022

  Krajský úřad Karlovarského kraje zveřejňuje nominační formuláře k vyhlášení Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2022.

  Nominační formuláře jsou rozděleny podle okresů - Karlovy Vary, Cheb a Sokolov.
  Nominujte své sportovce přes příslušné okresy. Na základě zaslaných nominací budou vybráni sportovci na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2022 a následně budou postoupeny pro vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za roK 2022.

  Termín odeslání nominací je do 31.1.2023

  Nominační formulář - okres Karlovy Vary

  Nominační formulář - okres Cheb

  Nominační formulář - okres Sokolov

  3. 1. 2023 | Rubrika: Aktuálně

 • VYÚČTOVÁNÍ PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

  NSA na svých webových stránkách zveřejnila formuláře pro vyúčtován dotace na Provoz a údržbu sportovních zařízení za rok 2022.

  Termín odeslání vyúčtování je do 15. února 2023 - a to pouze datovou schránkou!

  Odkaz na formuláře ke stažení: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

  3. 1. 2023 | Rubrika: Aktuálně

 • VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2022

  VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2022

  Národní sportovní agentura na svých webových stránkách zveřejnila formuláře k vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2022.

  Termín odeslání vyúčtování je do 15. února 2023 - a to pouze přes datovou schránku

  Formuláře k vyúčtování naleznete zde:
  https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/

  3. 1. 2023 | Rubrika: Aktuálně

 • NSA MŮJ KLUB 2023 - dodatek č. 3

  NSA na svých webových stránkách zveřejnila dodatek č. 3 a Výzvu Můj klub 2023 a Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví upravila tak, že prodloužila termín pro podání žádostí do 30.12.2022.

  https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/11/Dodatek-c.-3-k-Vyzve-21_2022.pdf

  29. 11. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • VÝZVA MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ

  NSA na svých webových stránkách zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ.
  Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory -  sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až 2009),
  s předpokládanou účastí 1 x týdně na tréninkové jednotce.

  10. 11. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • TIPSPORT Sportuj s námi 2023 - přihlášky

  Přihlášky do projektu budou spuštěny 1.11.2022 - odkaz na web je v baneru ...

  650x180px_WEB_banner_PRIHLASKA_2023.jpg

  18. 10. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • VÝZVA MŮJ KLUB 2023

  NSA dnes na svých stránkách zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

   DŮLEŽITÉ:

  1. Žádost lze odeslat POUZE DATOVOU SCHRÁNKOU – VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH!
  2. Podpora je pro věkovou skupinu dětí a mládeže od 4 do 19 let 
  3. Ve Výzvě je opět zahrnuta podpora na Provoz a údržbu sportovních zařízení
  4. Součástí žádosti je opět potvrzení o bezdlužnosti – o tato potvrzení můžete požádat datovou schránkou
   a také Úplný výpis z evidence skutečných majitelů – přes datovou schránku je to záležitost cca 2 minut.

          Datum a čas zahájení příjmu žádostí:     17. 10. 2022 od 12:00 hod
          Datum a čas ukončení příjmu žádostí:    30. 11. 2022 do 12:00 hod

  3. 10. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • NSA VYHLÁSILA 2. KOLO VÝZVY MŮJ KLUB 2022

  Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek:
  a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 (dále jen „výzva MK – 1. kolo“),
  b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání
  se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo
  c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo
  pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

  Výzvu, dodatek č. 1 a přílohy žádosti naleznete na webu NSA: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/

  11. 8. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • VÝZVA PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

  NSA vypsala Výzvu Provoz a údržba 2022 v programu Rozvoj a podpora sportu 2021 - 2025
  Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

  Datum a čas zahájení příjmu žádosti: 1. 8. 2022 12.00 hod
  Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 12.00 hod

  Žádosti se podávají přes dotační portál NSA - https://dotacesport.cz/
  Zde je nutná registrace

  3. 8. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • HRY X. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2022

  Tribuny hučely a zaplněný Andrův stadion v Olomouci pohltila elektrizující atmosféra. V neděli 26. června se právě tady odehrálo slavnostní zahájení jubilejní desáté letní edice Olympiády dětí a mládeže. Oheň zažehl oštěpař Jakub Vadlejch, stříbrný olympijský medailista z Tokia. Na závěr ceremoniálu nadšeným mladým sportovcům a fanouškům zahrála skupina Slza.

  Zdroj: https://www.olympijskytym.cz/olympic/olympiada-deti-a-mladeze-2022

  27. 6. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • INFORMACE POR ŽADATELE MŮJ KLUB 2022

  Ve Výzvě Můj klub 2022 se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly podány. Jakmile Národní sportovní agentura zahájí formální kontrolu žádosti, je žadatel o této skutečnost informován na kontaktním mailu uvedeném v žádosti. Stav žádosti lze také sledovat po přihlášení do Rejstříku sportu. ...

  10. 6. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • NSA ZAHÁJILA VYPLÁCENÍ VÝZVY MŮJ KLUB 2022

  Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice.

  ZDROJ: https://agenturasport.cz/nsa-zahajila-vyplaceni-klicove-dotacni-vyzvy-muj-klub-2022/

  21. 4. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • POVINNOST DATOVÉ SCHRÁNKY PRO SPOLKY

  Příští rok dojde v oblasti datovek k výrazným změnám. Od roku 2023 se totiž budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém ...

  8. 3. 2022 | Rubrika: Aktuálně

 • ZEMŘEL FRANTIŠEK ŠKARDA

  (*21. 3. 1939 – †3. 2. 2022)

  Ve věku nedožitých 83 let zemřel v Sokolově František Škarda. V roce 1959 založil oddíl vzpírání v Sokole Těšovice, který v roce 1967 přešel do Baníku Sokolov. V letech 1973 – 2009 pod jeho vedením vybojoval Baník Sokolov 17 titulů mistrů Československa a České republiky v kategorii mužů. ....

  6. 2. 2022 | Rubrika: Aktuálně