Organizace a svazy

Karlovarskou krajskou organizaci tvoří členové složení ze zástupců okresních sportovních (těovýchovných) unií a zástupců krajských sportovních svazů.