ZRUŠENÍ PROGRAMU IV - ÚDRŽBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ruší Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu na období 2017-2019, č. j.: MSMT-29154/2016-1.

Odůvodnění zrušení dotačního programu naleznete na webu MŠMT - odkaz níže:

http://www.msmt.cz/sport-1/zruseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni

Odůvodnění