Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019.

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo informace k Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019.


Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020):

Formulář a manuál k vyúčtování naleznete v příloze emailu nebo na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1

Formulář Vyúčtování ve formátu xlsx   má 2 listy -  VYÚČTOVÁNÍ a  VYPOŘÁDÁNÍ!!!  Formuláře jsou automaticky propojené a údaje, u kterých je to možné, se přenáší z formuláře vyúčtování do formuláře finančního vypořádání.

Příjemce dotace nedokládá žádné další dokumenty.