Národní sportovní agentura zveřejňuje dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021

UPOZORNĚNÍ: SOUBORY VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ v exl pro rok 2021 zveřejněné v prosinci 2021 doznali změn!!!                 

                           Soubor vyúčtování a vypořádání je potřeba otevírat v Microsoft Excel ve verzi 2016.

Všechny aktuální dokumenty a závazné pokyny k vyúčtování naleznete ZDE


Důležité: 

-        Tabulku „Vyúčtování a vypořádání 2021 je nutné také zaslat elektronicky v excelových tabulkách na email podatelnavyuctovani@agenturasport.cz (viz pokyny)

-        Delší texty připravit ve Wordu a poté do příslušné buňky nakopírovat  - při případné opravě se text v buňce smaže!

-        Doporučujeme zřízení datové schránky pro jednodušší administraci dotací (od 1. 1. 2023 budou povinné)

-        V tabulce č. 2 – Použití dotace – druhy výdajů korespondují s textem výzvy (osobní náklady – 9.1 b); služby 9.1 c))

-        Při vytištění tabulky č. 3 Finanční vypořádání dotace není vidět část textu v řádku

                     Tuto tabulku v kolonce Kontroloval podepíše buď člen kontrolního orgánu nebo jiná osoba spolku

-        Tabulka č. 5 Mzdy, DPP, DPČ, odvody – ve sloupci druh práce uvést např. trenér, účetní; ve sloupci účel použití uvést dle výzvy (bod 2.1) aktivity dětí         popřípadě zabezpečení SK/TJ

-        V případě ověřování podpisu je doporučeno ověřit minimálně první dvě strany

-        V tabulce č. 7 Přehled zdrojů je třeba vždy doplnit zdroje do 100% dotace 

Termín pro vyúčtování dotací NSA za rok 2021 je 15.2.2022.