MŮJ KLUB 2022

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_final_SIGN.pdf

V souladu s ustanovením bodu 12.11. Výzvy a výše uvedeného výpočtu NSA ke dni 14.12.2021rozhodla takto:
stanovuje poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,92.