NSA vyhlásila 2. kolo Výzvy Můj klub 2022

Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek:
a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 (dále jen „výzva MK – 1. kolo“),
b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání
se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo
c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo
pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

Výzvu, dodatek č. 1 a přílohy žádosti naleznete na webu NSA: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/