NSA MŮJ KLUB 2023 - dodatek č. 3

NSA na svých webových stránkách zveřejnila dodatek č. 3 a Výzvu Můj klub 2023 a Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví upravila tak, že prodloužila termín pro podání žádostí do 30.12.2022

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/11/Dodatek-c.-3-k-Vyzve-21_2022.pdf