VÝZVA MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 18/2023 – Můj klub 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/211.

Podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují. Sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety. 

V definici oprávněného žadatele je jedna zásadní změna a to ta, že je za něj považován ten žadatel, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.

Výzva byla vypsána 15.11.2023 a příjem žádostí od žadatelů, který probíhá přes rejstřík sportu byl zahájen 20. 11.2023 a ukončen bude 5.1.2024. 

https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/