Další vlna schválených žádostí

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. 

odkaz na seznam schválených žadatelů: http://www.msmt.cz/file/50867/

1.8.2019