MŠMT ROZDĚLILO DOTACI TĚLOVÝCHOVĚ A STŘEŠNÍM SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM

Nový program i nová metodika programu dotačního III přinesla dlouho očekávaná rozhodnutí až na konci srpna. Vzhledem k situaci, kdy dotace do sportu v roce 2017 byly navýšeny, i v tomto programu všichni žadatelé obdrží více či stejně jako v roce 2016. Tělovýchovným organizacím např. Klubu českých turistů či České asociaci sportu pro všechny rostly dotace o maximální výši 150%, největší a nejstarší organizace Česká obec sokolská obdrží z tohoto programu více než 51 mil. Kč.

Tzv. střešní organizace, které zajišťují ekonomické, právní a administrativní služby svým členům, dostaly dotace dle výpočtu členské základny. Navýšením prostředků cílí MŠMT k zvyšování kvality služeb pro sportovní prostředí.

Vlastní kategorií byly organizace působící v olympijském hnutí. Český paralympijský výbor získal dotaci v plné výši žádosti tj. 3,6 mil. Kč, Český olympijský výbor byl podpořen s ohledem mimořádnou událost pořádání světového kongresu ANOC (Asociace národních olympijských výborů) částkou 67,7 mil. Kč. „Zasedání MOV je v olympijském hnutí tím nejdůležitějším, setkání členů ANOC tím největším. Přijedou zástupci 206 národních olympijských výborů, stovky dalších hostů a všechny špičky olympijského hnutí včetně předsedy Mezinárodního olympijského výboru,“ uvedl Petr Graclík, generální sekretář ČOV. Do ČR se takto velká událost sportovní diplomacie vrací začátkem listopadu po 14 letech.

Věříme, že rozdělení dotací umožní příjemcům kvalitně naplňovat svoje poslání v českém sportovním prostředí. Dotace na účtech mohou očekávat první týden v září. Poslední dva programy musíme vyřešit do konce srpna,“ uvedl pověřený náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Tabulku s rozdělením naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/msmt-rozdelilo-dotaci-telovychove-a-stresnim-sportovnim