Karlovarský kraj vyhlásil dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení na rok 2018

 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit 
listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí: 
Elektronická žádost

Zahájení  26. 3. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  24. 4. 2018, 15:00 hod.
Listinná žádost včetně příloh:
Ukončení  30. 4. 2018, 17:00 hod.
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sport-udrzba.aspx