AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU NA WEBU ČUS 7.4.2020

Česká unie sportu na svém webu přináší stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19. Situace se stále vyvíjí a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.

https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

Aktualizace 7.4.2020

Na jednání v neděli 6. dubna 2020 Vláda ČR v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru přijala usnesení č. 395, jehož součástí je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se mimo jiné upravují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

 

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob byl prodloužen do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR, a současně se ruší předchozí mimořádné opatření MZDR ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.

 

Z přijatého usnesení vlády 6. dubna vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR.  Nelze  automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČUS zveřejňuje právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

 

Ve vztahu k profesionálním sportovcům, jejich právům a povinnostem, členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích, se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agenturyVýkladové stanovisko Národní sportovní agentury k opatřením platným do 6. 4. 2020 zde.

 

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 č. 395 od JUDr. Daniela Viduny, aktuální od 7. dubna.

 

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

- využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

 

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.